Faktasjekk: Seksuell lavalder og ekteskapsalder i Tyrkia

Enkelte norske og skandinaviske nettsteder har begynt å skrive om debatten rundt seksuell lavalder og ekteskapsalder i Tyrkia. I 2016 måtte Dagbladet og flere norske aviser beklage for at de hadde gitt misvisende informasjon om seksuell alder i Tyrkia. Men hvor mye stemmer det som skrives nå?

Spørsmål Hva er seksuell lavalder i Tyrkia?
Svar 18 år. Tyrkia er en av de landene i Europa med høyest seksuell lavalder.

Seksuell lavalder i Norge er til sammenligning 16 år

Seksuell lavalder ligger mellom 14-16 år i de fleste europeiske land. I Nederland er den absolutte seksuelle lavalderen 12 år.

Spørsmål Hva er minste lavalder for inngåelse av ekteskap i Tyrkia?
Svar 18 år. Men dersom også foreldrene samtykker til det kan ekteskap inngås ved 17 år. I spesielle tilfeller kan domstolen tillate ekteskapsinngåelse ved 16 år.

Til sammenligning er minstealder for å gifte seg i Norge 16 år, men man må ha foreldrenes og fylkesmannens tillatelse dersom minst en av partene er under 18 år.

Spørsmål Har det kommet lovforslag for å redusere seksuell lavalder i Tyrkia?
Svar Nei.
Spørsmål Har det kommet lovforslag for å redusere ekteskapsalder i Tyrkia?
Svar Nei.
Spørsmål Hva sier tyrkisk straffelov om seksuelt samvær med mindreårige?
Svar Forholdene reguleres i §103 og §104 i den tyrkiske straffeloven:

·        Seksuelt samvær med og seksuelle handlinger mot barn under 15 år straffes alltid som seksuelt misbruk av barn.

·        Seksuelt samvær med ungdommer mellom 15-18 år straffes alltid som seksuelt misbruk dersom fornærmede ikke er i stand til å forstå hva handlingen og dens konsekvenser innebærer.

·        Seksuelt samvær med ungdommer mellom 15-18 år regnes som seksuelt misbruk av mindreårig dersom aldersforskjellen er på minst 5 år.

·        Dersom aldersforskjellen er mindre enn 5 år, straffes den seksuelle handlingen som seksuelt misbruk av mindreårig kun hvis personen selv eller vedkommendes foreldre anmelder forholdet. Anmeldelsen kan ikke trekkes tilbake senere.

·        Strafferammen for seksuell omgang med barn under 15 år er fengselsstraff i minst 16 år i grove tilfeller.

Norsk lov sier til sammenligning at straff i enkelte tilfeller kan falle bort hvis de som har sex er like i alder og utvikling, selv om den ene personen er under den seksuell lavalderen på 16 år.

Til sammenligning er strafferammen i Norge 10 år for seksuell omgang med barn under 14, og opptil 15 år i alvorligere tilfeller. Grov voldtekt straffes med fengselstraff i inntil 21 år.

Spørsmål Når ble den gjeldende tyrkiske loven innført?
Svar Den gjeldende tyrkiske loven ble innført i 2005 av regjeringspartiet AKP, og var en sterk skjerpelse av tidligere lover. Strafferammen for seksuell utnyttelse av barn under 15 år ble hevet ytterligere i 2014, slik at minstestraffen nå er på 16 år.
Spørsmål Finnes det et ferdig lovutkast som tyrkiske parlamentarikere skal stemme over?
Svar Mulige endringer diskuteres både av politikere, akademikere og andre samfunnsengasjerte personer og organisasjoner. Tyrkias Tidende har ikke sett det endelige lovutkastet som det skal stemmes over.
Spørsmål Hvorfor ser Tyrkia et behov for å endre lovgivningen?
Svar Det er relativt  mange menn som har blitt fengslet for å ha hatt seksuelt samvær eller inngått ekteskap med en som er under 18 år, selv om forholdet eller ekteskapsinngåelsen har vært frivillig og aldersforskjellen bare har vært på noen få år. Dette enten som følge av anmeldelser fra foreldrene som ikke aksepterte forholdet, eller fordi aldersforskjellen var på mer enn 5 år. Selv om jentene senere fyller 18 år og ønsker å leve sammen med mannen de elsker, må mennene fortsatt sone i fengsel. Det er først og fremst ektefellene til disse mennene som ber myndighetene finne en løsning da de mener at mannen de elsker sitter urettmessig fengslet.
Spørsmål Er det kun regjeringspartiet AKP som ønsker endringer?
Svar Nei. Parlamentariker Burcu Köksal fra hovedopposisjonspartiet CHP tok for eksempel initiativ til å gjøre endringer allerede i 2016 for å hjelpe par der mannen sitter i fengsel grunnet aldersforskjeller. I fjor tok også parlamentariker Atilla Sertel fra CHP et slikt initiativ, men det har så langt ikke blitt funnet en løsning. Andre partier, slik som kurdiske Huda-Par, har også gitt uttrykk for behovet for endringer.

Det er også mange frivillige organisasjoner og grupper som legger press på den tyrkiske regjeringen for å finne en løsning på familier som må lide på grunn av dagens lovverk.

Spørsmål Hvilke konkrete forslag diskuteres?
Svar En løsning som diskuteres er å gi straffereduksjon dersom aldersforskjellen mellom de som har inngått ekteskap var mindre enn 10 år og kvinnen ikke ønsker å anmelde mannen.
Spørsmål Men hva med tvangsekteskap?
Svar De tilfellene hvor ekteskap ble inngått med tvang, gjennom trusler, som følge av voldtekt eller lignende skal holdes utenfor, dvs. da får gjerningspersonen ingen straffereduksjon.
Spørsmål Hvor villig er regjeringen for å gjøre endringer?
Svar Regjeringen sier det må være konsensus mellom de største partiene, og har gitt signaler om at de ikke ønsker å slå gjennom endringer uten bred enighet i samfunnet selv om de har flertall.
Spørsmål Hvorfor er motstanderne imot endringer i loven?
Svar De som er imot endringene frykter at en eventuell lovendring kan skape smutthull i loven og bli misbrukt, slik at unge jenter lettere kan presses eller tvinges til å gifte seg med eldre menn. De mener også at staten på denne måten sender feilsignaler.

I tillegg til mange fra opposisjonspartiet CHP er det også flere frivillige og interesseorganisasjoner som er imot å gjøre endringer i dagens lovverk.

Spørsmål Hva sier de som krever endring?
De som krever endringer mener loven rammer feil ved at ungdommer som står lik i alder og utvikling blir rammet utilsiktet. De mener at en eksempelvis 16-18 år gammel gutt blir straffet hardt (opp mot 16 år) med dagens lovverk for å ha vært sammen med en 14-15 år gammel jente, og at loven først og fremst må beskytte barn og unge mot pedofili.

I tillegg mener mange at foreldrenes anmeldelse av seksuelle forhold der den ene parten var mellom 15-18 år, ikke bør ha noe å si når forholdet var frivillig og den mindreårige ønsker å trekke tilbake foreldrenes anmeldelse etter fylte 18 år.

Spørsmål Er det første gang seksuell lavalder og ekteskapsalder i Tyrkia var diskusjontema?
Nei. I 2016 spredte det seg rykter om at Tyrkia skulle senke seksuell lavalder til 12, noe som viste seg å være fullstendig feil. Norske Dagbladet og flere aviser har senere beklaget misinformasjonen. Gamle artikler deles fortsatt på sosiale medier.

Det ser ut til at mainstream-media trår litt mer varsomt denne gangen for ikke å gjøre samme feil, mens marginale og især høyreekstremistiske nettsider ikke er nøye med å kvalitetssikre inneholdet de deler.

Både document.no og rights.no oppgir for eksempel Bekir Bozdag som Tyrkias justisminister, men Tyrkias justisminister har vært Abdülhamit Gül helt siden 2017.

spørsmål og svar