Det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center publiserte i begynnelsen av desember en undersøkelse som ser på hva slags omdømme ulike land og ledere har i Midtøsten, nærmere bestemt i landene Libanon, Tunisia, Israel og Jordan i tillegg til Tyrkia. Hele rapporten og et sammendrag av hovedpunktene er tilgjengelig på pewglobal.org.

Undersøkeslen viser blant annet at majoriteten av innbyggerne i Midtøsten anser Russland og Tyrkia for å spille en større rolle i Midtøsten. Egypts rolle oppfattes derimot som redusert.

De fleste lederne i Midtøsten etterlater negative inntrykk, med den israelske lederen Netanyahu på en tydelig siste plass, etterfulgt av Rouhani i Iran.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan skiller seg ut i positiv retning som den mest populære lederen i regionen. Det er innbyggerne i Jordan som er de mest positive til den tyrkiske presidenten, der 66 % oppgir å ha et positivt inntrykk av Tyrkias Erdoğan. Tyrkias president er derimot lite populær i Israel; kun 15 % av israelere oppgir at de har et positivt syn på Erdoğan. Egypt Sisi og Saudi-Arabias Kong Abdullah II skorer derimot relativt høyt hos israelere.

Undersøkelsen har også sett på landenes syn på flyktninger, og viser at de fleste mener deres land bør ta i mot færre syriske flyktninger enn det landet gjør per i dag. I Tyrkia, som huser over 3 millioner flyktninger og er dermed det landet som huser flest flyktninger i verden, svarer omtrent halvparten at landet nå ikke trenger å ta inn flere flyktninger.

Tyrkere er mest skeptiske til at krigen i Syria vil ende i løpet av de neste årene; 47 % svarer at de tror krigen i Syria vil fortsette i mer enn 5 år til. Også i de andre landene er optimistene i mindretall; de aller fleste svarer at de ikke tror krigen i Syria vil ende i løpet av 2018.